Sorumluluk Reddi

SORUMLULUK REDDİ

Web sitemizi ziyaret en kişilerin “Sorumluluk Reddi” bölümü olan bu sayfadaki bilgilerin tamamını eksiksizce okuduğu ve tümünü anlamış olduğu varsayılır.

Web sitemiz içerisinde yer alan bazı kurslar ve içerikler, cinsel bilgiler içerebilir. 18 yaş altı için uygun değildir. 18 yaşından küçükler bu içerikleri ve kursları okuyamaz ve de satın alamaz. 18 yaş üstünde olup satan alan bir kişi, bu edindiklerini hiçbir yöntemle 18 yaş altındaki birine okutamaz, gösteremez.

Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile suç olduğu belirtilmiş her türlü durumu eyleme dökmek okuyucunun kendi sorumluluğundadır. Okuyucunun alacağı kararlar ve yasal olmayan uygulamalar nedeniyle Web sitemiz hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu websitesi hiçbir yasadışı olayı, durumu, fiili tavsiye ve tasvip etmemektedir.

Web sitemizde  yer alan ücretli ve ücretsiz içerikler,18 yaş üstü kadınlara hitaben hazırlanmıştır.

Web sitemizin projelerinin temel hedefi, konusu ne olursa olsun ilgilisine o konu hakkında faydalı sonuçlar sağlayabilmektir.

Web sitemizin yayınlamış olduğu içeriklerde yer alan bilgiler uzman profesyonellerin beyanlarını barındırabileceği gibi, pratikler yoluyla edinilmiş ampirik bilgileri de barındırabilir. Türü ne olursa olsun içeriklerin tamamında faydalı bilgilerin okuyucularına ulaştırılıp konuyla alakalı olumlu sonuçlar alabilmeleri amaç edinilmiştir. Olumlu sonuçlar alabilmek belli/belirsiz birden fazla faktöre bağlı olabilir. Web sitemiz bu bilgileri her ne kadar iyi niyetle vermiş olsa dahi kitaba mevzu bahis konuda mutlak başarı okuyucunun kişisel durumlarına, hatta okuyucunun hayatında yer alan 3. şahısların da durumlarına bağlıdır. (Psikolojik ve zihinsel yeterlilik, okuduklarını pratiğe dökebilme, azim, konuya gereken önemi verme, 3. şahsın hissiyat ve düşünceleri…vb. gibi) Bu sebeplerden ötürü; sunduğumuz içeriklerin okunur okunmaz (sadece okuma neticesinde) hayatınızı olumlu yönde değiştirmesini beklememeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

Web sitemizde yer alan ücretli ve ücretsiz içerikler tavsiye niteliğindedir. Herhangi bir uzman (Doktor, Fitness Koçu, Yaşam Koçu, Psikolog vb.) görüşü bildirmemektedir. Uzman bir hekime başvurulması gereken bir durumunuz söz konusu ise ihmal etmeyiniz ve derhal profesyonel yardım alınız.

Web sitemizi ziyaret eden kişiler edindikleri bilgileri uygulamak konusunda tamamen özgürdürler. Bu bilgileri uygularken 3. Kişilere zarar vermeleri halinde sorumluluk tamamen kendilerine aittir. Web sitemiz ziyaretçilerine hiçbir koşulda zararlı bilgiler aktarmaz ve bunu tavsiye etmez.

Burada atlanmış ve bahsedilmeyen durumlardan doğacak tüm zararlardan feragat ettiğimizi ve her zaman insanlığa faydalı olma ilkesini benimsediğimizi beyan ederiz.

>